ΠΑΘΗΣΕΙΣ Παιδο-ορθοπαιδικές παθήσεις ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες high risk ομάδες για αθλητικές κακώσεις καθώς τα οστά, οι μύες, οι τένοντες και οι αναπτυξιακές πλάκες βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.

Κακώσεις   αναπτυξιακής πλάκας αφορούν τραυματισμούς στην αρχή και στο τέλος των μακριών οστών των παιδιών και των εφήβων. Όταν ωριμάσει σκελετικά το παιδί, η αναπτυξιακή πλάκα αντικαθίσταται από σταθερό οστό και ο κίνδυνος τραυματισμού μειώνεται.

αθλητικές κακώσεις και παθήσεις παιδιών

Οι γονείς και οι προπονητές των παιδιών θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το παιδί – αθλητής δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί  όπως ο ενήλικος αθλητής. Γι’ αυτό και η επιλογή του αθλήματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού.

Συχνές αθλητικές κακώσεις και παθήσεις στην παιδική ηλικία είναι:

  1. Η Νόσος Severe
  2. Α) M. osgood Schlatter και Β) Sinding Larsen – Johansson
  3. Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίας συμπίεσης – Χονδροπάθεια Γόνατος
  4. Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα γόνατος + ΠΔΚ

αθλητικές κακώσεις και παθήσεις παιδιών

1. Νόσος του Severe ή αποφυσίτιδα της πτέρνας είναι  η συχνότερη αιτία πόνου στην πτέρνα των παιδιών. Προκαλείται από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση στην κατάφυση του αχίλλειου στην πτέρνα στην ηλικία 10 – 12. Η θεραπεία περιλαμβάνει από υποπτέρνιο πέλμα σιλικόνης μέχρι και νάρθηκα με αποφόρτιση του κάτω άκρου για σημαντικό χρονικό διάστημα.

2. Α) M. Osgood Schlatter, οφείλεται σε μικρές ρήξης και ασβεστοποίηση στην κατάφυση του επιγονατιδικού τένοντα στο κνημιαίο κύρτωμα.

Β) Sinding Larsen – Johansson, αφορά την φλεγμονή της πρόσφυσης του επιγονατιδικού τένοντα στον κάτω πόλο της επιγονατίδας και είναι αντίστοιχος με το jumper's knee των ενηλίκων.

Και οι δύο παθήσεις αντιμετωπίζονται συντηρητικά με ένα υποεπιγονατιδικό “strap”, κρυοθεραπεία και αποφόρτιση.

 

αθλητικές κακώσεις και παθήσεις παιδιών

3. Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίας συμπίεσης ή patellofemoral pain δημιουργεί χρόνιο πόνο στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος. Η παρουσία μιας διατεταμένης λαγονοκνημιαίας ταινίας  οδηγεί σε βλαισογονία με απόκλιση του τετρακέφαλου μηριαίου   μυός και λανθασμένη συμπίεση της επιγονατίδας. Αυτό προκαλεί πόνο που επιδεινώνεται σε αθλητικές δραστηριότητες.  Θεραπεύεται συντηρητικά και επί εμμονής πέραν του εξαμήνου ορθροσκοπικά με διατομή των έξω καθεκτικών συνδέσμων για τη διόρθωση της κακής ευθυγράμμισης του εκτατικού μηχανισμού. Διαφορετική διάγνωση είναι η χονδροπάθεια γόνατος.

4. Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα γόνατος + ΠΔΚ.  Στην πάθηση αυτή τμήμα υποχόνδριου οστού παθαίνει άσηπτη νέκρωση, αποχωρίζεται από το φυσιολογικό και πέφτει μέσα την άρθρωση σαν ελεύθερο σώμα. Θεραπεύεται συντηρητικά στα παιδιά χωρίς πόνο. Στα παιδιά με συμπτώματα χειρουργικά με υπό αρθροσκοπικό έλεγχο καθήλωση ή αφαίρεση και τρυπανισμό.

 

αθλητικές κακώσεις και παθήσεις παιδιών

Σημαντική είναι η πρόληψη των κακώσεων στα παιδιά. Να ακολουθούνται:

  • Αθλητικά προγράμματα από επαγγελματίες προπονητές – γυμναστές
  • Ασφαλές περιβάλλον με σωστές υποδομές για άθληση
  • Ετήσια πλήρη ιατρική εξέταση από καρδιολόγο, παιδίατρο, ορθοπαιδικό
  • Σε περίπτωση τραυματισμού, αποφυγή άθλησης μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης για όσο διάστημα χρειαστεί έστω και αν έτσι στεναχωρούμε το παιδί και τους γονείς

Και το κυριότερο στο τέλος. Η επιλογή του αθλήματος να γίνεται από το παιδί! Με αγάπη και όχι από υποχρέωση.

 

 

Δρ. Βερμίσογλου Μιχάλης

Χειρουργός Ορθοπαιδικός – Αθλητίατρος

Παιδοορθοπαιδικός