ΠΑΘΗΣΕΙΣ Άνω άκρων Σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα

Συνώνυμα: Brachialgia paraesthetica nocturna. Πίεση του μέσου νεύρου στον καρπιαίο σωλήνα.

Αιτιοπαθογένεια

Κάτω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο ευρίσκεται ο ωοειδής καρπιαίος σωλήνας, μέσα από τον οποίο διέρχονται οι τένοντες του επιπολής και του εν τω βάθει καμπτήρα των δακτύλων, ο τένοντας του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα και το μέσο νεύρο. Οι τελικοί κλάδοι του μέσου νεύρου ευρίσκονται μέσα στον καρπιαίο σωλήνα ακόμη ως μία κοινή δέσμη. Η κινητική δέσμη ευρίσκεται ραχιαία και νευρώνει τους μύες του θεναρός ως και τους ελμινθοειδής Ι και ΙΙ. Οι αισθητικοί κλάδοι νευρώνουν τους τρεις πρώτους δακτύλους. Για την πρόκληση του συνδρόμου πιέσεως του μέσου νεύρου ενοχοποιούνται πολλές αιτίες. Η επικρατέστερη μορφή του συνδρόμου αυτού είναι η ιδιοπαθής και συναντάται συχνότερα στις γυναίκες. Οι μετατραυματικές μορφές του συνδρόμου ,που είναι και οι σπανιότερες, διαιρούνται στις χρόνιες, οι οποίες οφείλονται σε συνεχώς επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς , π.χ. όπως στους εργάτες ορυχείων και μεταλλουργείων. Και στις οξείες μορφές, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε κατάγματα κερκίδας, εξάρθρημα μηνοειδούς η άλλων ιστοριών που βρίσκονται γύρω από το μηνοειδές. Μερικές φορές οι κακώσεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν ένα σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα μετά από χρόνια. Μια άλλη αιτία του συνδρόμου, είναι η αύξηση του όγκου των ανατομικών στοιχείων που διέρχονται μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα (Τενοντοελυτρίτιδα, χρόνια η πολυαρθρίτιδα και η οιδηματώδη διόγκωση του περινευρίου ιστού κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης λόγω της μεγάλης τάσης δημιουργίας οιδημάτων)

Κλινική εικόνα

Στο αρχικό στάδιο η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από πόνο στο σημείο πιέσεως που αντανακλά στην περιοχή κατανομής του μέσου νεύρου. Επιπλέον εμφανίζεται υπαισθησία και παραισθησία στα δάκτυλα Ι-ΙΙΙ. Συχνά έχουμε νυκτερινές κρίσεις πόνου (Brachialgia paraesthetica nocturna) και το πρωί δυσκολίες στη σύλληψη. Στα προχωρημένα στάδια έχουμε ατροφία των μυών του θέναρος με απώλεια της λειτουργικότητας αυτών καθώς και αντίστοιχες αλλοιώσεις στο ΗΜΓ, μείωση της έκκρισης του ιδρώτα και τροφικές διαταραχές στην περιοχή νεύρωσης τουμέσου νεύρου. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με το ηλεκτρομυογράφημα και το ηλεκτρονευρογράφημα.

Ακτινολογική εικόνα

Η λήψη του καρπιαίου σωλήνα, με τις λήψεις της πηχεοκαρπικής σε δύο επίπεδα, παρέχουν τη δυνατότητα να απεικονιστούν τυχόν παραμορφώσεις στα οστέινα στοιχεία του σωλήνα. Διαφορική διάγνωση Κεντρικότερα σύνδρομα πιέσεως (πίεση μέσου νεύρου κεντρικότερα, σύνδρομον στρογγυλού πρηνιστή), αυχενικό σύνδρομο,

Θεραπεία

Μια συντηρητική θεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο στο αρχικό στάδιο. Ακινητοποίηση σε πηχεοκαρπικό γύψινο νάρθηκα, σε συνδυασμό με αντιφλεγμονώδη μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση. Τοπικές εγχύσεις με αναισθητικό και κορτιζονούχο δεν πρέπει να γίνονται συχνά. Αν η συντηρητική θεραπεία μέσα σ'ένα μικρό χρονικό διάστημα δεν φέρει αποτέλεσμα, τότε πρέπει χωρίς καθυστέρηση να γίνει χειρουργική αποσυμπίεση με διατομές του εγκαρσίου συνδέσμου του καρπού. Πρέπει να ελέγχεται με σχολαστικότητα ολόκληρος ο καρπιαίος σωλήνας. Αν υπάρχει Τενοντοελυτρίτιδα των καμπτηρών των δακτύλων η σύνδρομο πίεσης ωλένιου τότε γίνεται συγχρόνως ελυτροτομή και διάνοιξη του ωλένιου σωλήνα ( Guyon) ενδεχομένως και νευρόλυση του νεύρου. Μετεγχειρητικά ακινητοποιείται σε πηχεο-δακτυλικό γύψινο νάρθηκα. Οι ενεργητικές κινήσεις των δακτύλων αρχίζουν ήδη την 3η μετεγχειρητική ημέρα. Τα αποτελέσματα είναι καλά, αν η επέμβαση γίνει πριν ακόμη εμφανισθούν μόνιμες νευρικές βλάβες.