ΠΑΘΗΣΕΙΣ Κάτω άκρων Σύνδρομο υμενικής πτυχής

Αιτιοπαθογένεια

Κατά την προγεννητική διαφοροποίηση της άρθρωσης του γόνατος είναι δυνατόν να παραμείνουν μέσα στην άρθρωση διαφράγματα πλήρη, ατελή ή και υποτυπώδη. Οι υμενικές αυτές πτυχές μέσα στην άρθρωση έχουν σχήμα πανιού ιστιοφόρου, ή αψίδας.

Η πάθηση εντοπίζεται κυρίως στη υπερεπιγονατιδική υμενική πτυχή ή στην υμενική πτυχή, που εκτείνεται από το έσω τμήμα του αρθρικού θύλακα, μεταξύ επιγονατίδας και έσω κονδύλου προς το λιπώδες σώμα του Hoffa. (έσω επιγονατιδικη πτυχή),

 

Οι υμενικές πτυχές μπορούν κλινικά να είναι ασυμπτωματικές. Είναι όμως και δυνατόν, ανάλογα με την επέκταση και εντόπιση όταν ευρεθούν κάτω από έντονη τάση ή πίεση να προκαλέσουν ενοχλήματα.

Κλινική εικόνα

Συχνά παρατηρούνται υμενικές πτυχές στο γόνυ χωρίς ενοχλήματα και ανακαλύπτονται τυχαία κατά την αρθρογραφία, αρθροσκόπηση ή αρθροτομή. Η υμενική πτυχή που κείται εγκάρσια πάνω από την επιγονατίδα(υπερεπιγονατιδική) είναι δυνατόν κατά την έντονη κάμψη του γόνατος να προκαλέσει πόνο από διάταση, ο οποίος μπορεί να μας οδηγήσει στη λανθασμένη διάγνωση χονδρομαλάκυνση επιγονατίδας. Η έσω υμενική πτυχή που πορεύεται μπροστά από την άρθρωση, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε πόνο κατά την φόρτιση ή σύσπαση του γόνατος στην περιοχή της επιγονατίδας ως επίσης και στο έσω μηριαίο κόνδυλο, με αποτέλεσμα να χρειάζεται διαφοροδιάγνωση από την χονδρομαλάκυνση της επιγονατίδας, από συμφύσεις στον έσω κόνδυλο του μηριαίου και από την κάκωση του έσω μηνίσκου.

Ακτινολογική εικόνα

Στη συμβατική ακτινογραφία η υμενική πτυχή δεν απεικονίζεται. Το αρθρογράφημα είναι η πιο κατάλληλη ακτινολογική εξεταστική μέθοδος.Ενώ η αρθροσκόπηση αποτελεί την πιο σίγουρη διαγνωστική μέθοδο.

Θεραπεία

Μια συντηρητική θεραπεία μιας υμενικής πτυχής που προκαλεί πόνο δεν υπάρχει. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην αφαίρεση της υμενικής πτυχής. Η πτυχή αφαιρείται με αρθροτομή ή αρθροσκόπηση